Exposice

Projekt EEMP je založena na vystavování pásů o šířce jednoho palce (25,4 mm) vlivům elektromagnetického záření. Exponováno není však standartně kontaktním během přes magnetofonovu hlavu, jak je nám známo například z kazetových a kotoučových magnetofonů, ale distačním působením elektromagnetických polí, kdy je zachycen remanentní magnetismus na aktivní vrstvě pásu tvořené z magneticky tvrdých feritů.

Exposiční kasety

Ochraným obalem, který plní pro magnetofonový pás i funkci podpůrnou, je vytvořen z transparentního polymethylmethakrylátu, známého také pod názvem akrylátové sklo. Krabičky jsou navrženy v různých velikostech, tak aby mohly přesně v daném místě exposice plnit dokonale svůj účel. Kaseta není však pro exposici zcela nutná a pásek je v některých exposičních pokusech pouze omotán kolem objektu generujícího elektromagnetickou indukci.

Exposiční lokace

Nalezení vhodného místa pro umístění expoziční kazety a její polohy vůči zdroji se podobá komposiční strategii při exposici fotografického světlocitlivého materiálu. Na výsledku snímaného pole se podepíše několik hledisek, které je důležité studovat a naučit se je chápat a využívati ve prospěch zamýšlených idei. Kromě umístění pásu je důležitým aspektem pro sytou exposici i časový průběh magnetického pole (strmost jednotlivých kmitů, výkon zdroje a řada dalších).

Poleslyš

Pro zkoumání zdrojů elektromagnetického pole bylo vyvinuto přenosné naslouchací zařízení nazvané Poleslyš. Přístroj zachycuje elektromagnetické signály speciálním snímačem, zesiluje je a převádí ve slyšitelné oblasti spektra na zvuk. To dovoluje hledat zvukově atraktivní parazitické zdroje elektromagnetického vlnění. Kromě výstupu pro sluchátka je přístroj vybaven též linkovým výstupem zvukového signálu umožňujícím připojení záznamového zařízení. Poleslyš je doplněn příručním bateriovým osciloskopem, který v reálném čase vizualizuje průběh snímaného signálu. Nezávislé napájení obstarávají čtyři monočlánky. Dvojicí ovládacích prvků lze nastavit citlivost snímače a výstupní úroveň signálu. Pro specifické snímání rozličných signálů a tvarů elektromagnetických polí bylo vytvořeno několik snímačů tvořených cívkami s různým počtem závitů a různými tvary středových jader.

Poleslyš je doplněn příručním osciloskopem, který v reálném čase vizualizuje průběh signálu snímaného speciálním snímačem. Výstupy pro sluchátka a pro zvukový rekordér jsou nezbytnou součastí. Nezávislé napájení obstarávají čtyři monočlánky. Na stroji jsou dva ladící knoflíky, kterými je možné ladit citlivost vůči snímači a výstupní úroveň signálu. Snímačů vzniklo několik pro specifické snímání rozlišných signálů, jedná se o drátěné cívky s různým počtem závitů a různými středovými jádry.

Přiložené ukázky vznikly sledováním zcela běžných elektrospotřebičů, jež nás každodenně obklopují.

Poleslyš je postaven podle níže uvedených schémat.

Posuzovací postupy a technika

Pro analýzu exponovaných magnetofonových pásů šířky 1" nebyl k dispozici potřebný vysoce kvalitní magnetofon, byl proto opraven a zprovozněn nefunkční studiový magnetofon Studer A820. Jednalo se o náročný proces, už jen proto, že se musel třikrát přepravit tento přístroj o váze dvě stě kilogramů. Po oživení digitálních obvodů, opravě nefunkčního zdroje, nastavení a seřízení mechaniky i elektronických obvodů byl tento dnes již unikátní stroj připraven pro snímání signálů zaznamenaných při expozici. Při přehrávání je rozložení zbytkového magnetismu v šířce pásu interpretováno umístěním v osmi kanálech zvukového nosiče, podélná osa pásu je opět tradiční osou časovou.

K převodu analogového signálu na výstupu studiového magnetofonu Studer A820 na číslicová data bylo využito kvalitního AD (analog-digital) převodníku zvukové karty R.M.E. Fireface 800. Pro posuzování zdigitalizovaných zvukových stop, které vznikly při různých rychlostech posuvu magnetofonového pásu při přehrávání magnetofonem Studer, byly použity svobodné softwarové nástroje Audacity a PureData. Tyto programy umožnily komplexní analýzu a porovnávání zvukových stop jako celku i jednotlivých zvukových vzorků – samplů.