Výstupy projektu EEMP

Výsledky našeho výzkumu je možné shlédnout prostřednictvím těchto webových stránek, dalším prostupem k dívákovi je plánovaná galerijní instalace estetizující výsledky našeho zkoumání, jež nám opomíjené analogové medium předalo.

Plánované výstav jsou:
Galerie FUTURA - Duben 2013
Galerie GAMU - Červen 2013

V galerijním prostoru budou vystaveny specifické exponáty, které byly při realizaci použity, například: plexisklové ochrané kasety s uloženým pásem, finální cívka s originálním exponovaným materiálem a především tisknoucí a hrající mechanismus. Bližší informace o exponátech jsou uvedeny niže.

Exponáty

Pásovník
zvukové stopy, pohybový mechanismus, mikrokontrolery, motory, atd.
Kinetická zvuková socha je objekt pracující přímo s originálními naexponovanými pásy, které jsou pomocí pohyblivého aparátu snímány v předozadním pohybu po časové ose, kterou toto médium pásu představuje. Každý pás bude mít přiřazen vlastní snímací aparát, který se bude pohybovat nezávisle na ostatních totožně vypadajících mechanismech. Posun je ovládán řadou propojených jednočipových kontrolerů, které do přehrávání zvukové rytmizace jednotlivých exposic vnášejí synchronicitu a asynchronicitu.

koncept

protokonstrukce unašeč čtecí hlavy

Vlnovec
preparovaný psací stroj, mikrokontrolery, open source software, atd.
Pro vizualizaci zaznamenaných časových průběhů signálů bylo zkonstruováno zařízení, které je schopné tisknout spojité křivky ze zdigitalizovaných zvukových signálů na úzké role papíru. Kombinací osobního počítače, mikrokontrolerů Atmel AVR a mechanických dílů z vyřazeného elektronického psacího stroje byl sestaven unikátní jednoúčelový plotr. Kromě mechanické konstrukce bylo zapotřebí též vytvořit řídicí software pro vzájemnou komunikaci jednotlivých komponentů tohoto zařízení.

Kasety a dráty
objekty z transparentního polymethylmethakrylátu, drátěné tvary

Originály
objekty z aluminiové cívky, magnetofonové pásy
Kinetická zvuková socha je objekt pracující přímo s originálními naexponovanými pásy, které jsou pomocí pohyblivého aparátu snímány v předozadním pohybu po časové ose, kterou toto médium pásu představuje. Každý pás bude mít přiřazen vlastní snímací aparát, který se bude pohybovat nezávisle na ostatních totožně vypadajících mechanismech. Posun je ovládán řadou propojených jednočipových kontrolerů, které do přehrávání zvukové rytmizace jednotlivých exposic vnášejí synchronicitu a asynchronicitu.

Koncepce výstavy
objekty z akrylátového skla, aluminiová cívka, magnetofonové pásy, mechanismy, subwoofer a další elektronika
Kinetická zvuková socha je objekt pracující přímo s originálními naexponovanými pásy, které jsou pomocí pohyblivého aparátu snímány v předozadním pohybu po časové ose, kterou toto médium pásu představuje. Každý pás bude mít přiřazen vlastní snímací aparát, který se bude pohybovat nezávisle na ostatních totožně vypadajících mechanismech. Posun je ovládán řadou propojených jednočipových kontrolerů, které do přehrávání zvukové rytmizace jednotlivých exposic vnášejí synchronicitu a asynchronicitu.